Mensaxe
 • Failed loading XML... attributes construct error Couldn't find end of Start Tag rss line 1 Extra content at the end of the document

PRESENTACIÓN

presentacion.jpgEstamos inmersos nunha realidade complexa na que conflúen cambios vertixinosos con problemáticas anquilosadas que precisan unha resposta integral e integradora. Dende a Pedagoxía e Psicopedagoxía debemos enfrontar propostas que atendan tanto ás situacións conflictivas como ás posibilidades e alternativas latentes na sociedade actual.

APEGA nace como unha asociación preocupada e implicada en dar resposta a estas necesidades sociais dende unha perspectiva socioeducativa e interdisciplinar. Consideramos que esta labor debe ir paralela con un maior recoñecemento social e profesional da Pedagoxía e Psicopedagoxía, coherente coa demanda e esixencias cada vez máis explícitas por parte da sociedade cara á Educación.

Como pedagogos/as e psicopedagogos/as, atopámonos cunha identidade profesional colectiva difusa que precisa o compromiso de todos nós na labor conxunta, cohesionada e consistente de construir unha Pedagoxía Galega con nome propio.

Ante esta situación APEGA constitúese como unha asociación profesional "de" e "para" pedagogos/as e e psicopedagogos/as. Como un lugar de encontro, intercambio e participación na construcción e articulación da Pedagoxía e e Psicopedagoxía que queremos.

Órganos da Asociación

 • Xunta directiva
  • Presidente: José Manuel Suárez Sandomingo
  • Vicepresidenta: José Carlos Otero López
  • Secretaria: Noelia Roel Barbeito 
  • Tesorero: José Ramón González López
  • Vocal 1: Mercedes Agulleiro Outes 
  • Vocal 2: Nieves Argibay Sampedro
  • Vocal 3: Susana Lebon Rivas
  • Vocal 4: Lucia Maquieiro Caeiro